English Hebrew

אוטומציה ותעשייה

ניטור נתונים והצגת מידע בפלטפורמה אינטרנטית, במחשב או בטלפון הנייד. המערכות מחוברות לחיישנים אנלוגיים או דיגיטליים, ניתן לבצע מעקב ותפעול של הציוד מכל מקום ובכל זמן. דוחות, שאילתות ממשקים מותאמים. דוגמאות לשימוש: בקרה על לולים ורפתות, ניהול תהליכים במפעלי תעשייה.


Smart-Logic - מים תרעות בזמן אמת
סיכומי השקיה
מחשב השקיה מסדרת אגרומג'יק
מתאים ללכל סוגי המונים
מק"ט: AGRV4-10DC